แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 201 รายการ

#ชื่อรายการวิธีการจัดหางบประมาณสถานะโครงการ
1
กองคลัง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2,500,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)895,590.00ประกาศราคากลาง
3
วิทยาเขตหนองคาย
วิธีเฉพาะเจาะจง122,033.50ประกาศราคากลาง
4
กองคลัง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)750,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
6
คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง216,140.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
7
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3,600,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
8
คณะวิทยาศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,280,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
9
กองคลัง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)642,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
กองคลัง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)700,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
กองคลัง
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,500,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
คณะพยาบาลศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง142,000.00ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)636,119.66แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
14
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)535,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
15
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,980,751.90แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง