แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 3,470 รายการ

#ชื่อรายการวิธีการจัดหางบประมาณสถานะโครงการ
1
สำนักหอสมุด
วิธีเฉพาะเจาะจง171,459.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
2
สำนักหอสมุด
วิธีเฉพาะเจาะจง167,950.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
3
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง351,900.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
4
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง325,400.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
5
คณะแพทยศาสตร์
วิธีคัดเลือก750,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
6
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง1,650,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
7
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง378,116.60ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
8
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง480,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
9
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง200,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
10
กองคลัง
วิธีเฉพาะเจาะจง299,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
11
สำนักหอสมุด
วิธีเฉพาะเจาะจง179,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
12
สำนักหอสมุด
วิธีเฉพาะเจาะจง356,250.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
13
สำนักหอสมุด
วิธีเฉพาะเจาะจง100,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
14
สำนักหอสมุด
วิธีเฉพาะเจาะจง197,200.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
15
สำนักหอสมุด
วิธีเฉพาะเจาะจง170,900.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก