แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 2,428 รายการ

#ชื่อรายการวิธีการจัดหางบประมาณสถานะโครงการ
1
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)700,000.00ยกเลิกประกาศ
2
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง490,750.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
3
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง497,550.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
4
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง487,278.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
5
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง498,834.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
6
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง499,155.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
7
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง489,632.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
8
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง479,360.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
9
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง270,000.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
10
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง280,875.00ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
11
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีคัดเลือก1,520,000.00ประกาศราคากลาง
12
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6,800,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
13
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,100,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
14
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)640,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
15
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)731,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง