แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 628 รายการ

#ชื่อรายการวิธีการจัดหางบประมาณสถานะโครงการ
1
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,105,000.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2
คณะแพทยศาสตร์
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1,533,300.00แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
3
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง201,534.50ประกาศราคากลาง
4
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง108,605.00ประกาศราคากลาง
5
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง163,367.60ประกาศราคากลาง
6
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง198,378.00ประกาศราคากลาง
7
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง417,300.00ประกาศราคากลาง
8
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง240,750.00ประกาศราคากลาง
9
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง466,306.00ประกาศราคากลาง
10
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง380,171.00ประกาศราคากลาง
11
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง258,726.00ประกาศราคากลาง
12
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง469,355.50ประกาศราคากลาง
13
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง380,492.00ประกาศราคากลาง
14
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง446,991.43ประกาศราคากลาง
15
คณะแพทยศาสตร์
วิธีเฉพาะเจาะจง486,743.00ประกาศราคากลาง