รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

#ชื่อเอกสาร
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
17สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
18สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565