รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

#ชื่อเอกสาร
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
7สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
8สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
9สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
17สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
18สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564
20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564