ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
1
คณะวิทยาศาสตร์
2
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
3
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
4
คณะแพทยศาสตร์
5
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
6
คณะวิทยาศาสตร์
7
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
8
คณะเภสัชศาสตร์
9
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
10
กองคลัง
11
กองคลัง
12
คณะเภสัชศาสตร์
13
คณะแพทยศาสตร์
14
คณะแพทยศาสตร์
15
คณะแพทยศาสตร์