ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
1
คณะเศรษฐศาสตร์
2
วิทยาเขตหนองคาย
3
วิทยาเขตหนองคาย
4
วิทยาเขตหนองคาย
5
คณะแพทยศาสตร์
6
คณะวิทยาศาสตร์
7
คณะแพทยศาสตร์
8
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
9
คณะศึกษาศาสตร์
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
12
คณะแพทยศาสตร์
13
คณะแพทยศาสตร์
14
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
15
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์