ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
121
คณะแพทยศาสตร์
122
คณะแพทยศาสตร์
123
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
124
คณะแพทยศาสตร์
125
กองคลัง
126
วิทยาเขตหนองคาย
127
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
128
คณะแพทยศาสตร์
129
คณะแพทยศาสตร์
130
คณะแพทยศาสตร์
131
คณะเทคนิคการแพทย์
132
คณะเทคนิคการแพทย์
133
คณะเทคนิคการแพทย์
134
กองคลัง
135
คณะแพทยศาสตร์