ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
61
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
62
คณะแพทยศาสตร์
63
คณะวิทยาศาสตร์
64
คณะแพทยศาสตร์
65
คณะวิทยาศาสตร์
66
คณะแพทยศาสตร์
67
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
68
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
69
คณะแพทยศาสตร์
70
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
71
คณะวิทยาศาสตร์
72
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
73
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
74
กองคลัง
75
กองคลัง