ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
46
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
47
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
48
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
49
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
50
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์
51
คณะเทคโนโลยี
52
คณะเทคโนโลยี
53
คณะเทคโนโลยี
54
คณะเทคโนโลยี
55
คณะแพทยศาสตร์
56
คณะเศรษฐศาสตร์
57
คณะเศรษฐศาสตร์
58
คณะแพทยศาสตร์
59
กองคลัง
60
คณะแพทยศาสตร์