ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

#ชื่อประกาศ
136
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
137
สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล
138
คณะวิทยาศาสตร์
139
คณะแพทยศาสตร์
140
คณะแพทยศาสตร์
141
คณะแพทยศาสตร์
142
คณะแพทยศาสตร์
143
คณะแพทยศาสตร์
144
คณะแพทยศาสตร์
145
คณะแพทยศาสตร์
146
คณะเศรษฐศาสตร์
147
กองคลัง
148
กองคลัง
149
คณะแพทยศาสตร์
150
คณะแพทยศาสตร์