ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ171,200.00 บาท
เลขที่โครงการ67430003
แหล่งเงินเงินรายได้ของหน่วยงาน
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาด 3 ประตู พร้อมสัญญาณเสียงเตือนอัตโนมัติ
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบสิงหาคม 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศธนภรณ์ เบ้าสองศรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ171,200 บาท
เลขที่โครงการ67430003
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาด 3 ประตู พร้อมสัญญาณเสียงเตือนอัตโนมัติ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เมดิคูล จำกัด171,200 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศธนภรณ์ เบ้าสองศรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่