ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ277,237.00 บาท
เลขที่โครงการ67308865
แหล่งเงิน
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการงานจ้างเหมาบริการจัดโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 แพทยสภา "การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน"
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี พุทธเคน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ277,237 บาท
เลขที่โครงการ67308865
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการจัดโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 21 แพทยสภา "การบริการด้วยใจ กระจายความเป็นเลิศ เปิดโอกาสสู่ชุมชน"
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด277,237 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ดีไซน์งาม ครีเอชั่น จำกัด277,237 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี พุทธเคน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่