ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ176,550.00 บาท
เลขที่โครงการ67308804
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง แบบมีแบบพิมพ์ ขนาด 7.5"x10" / แบบ 3 ชั้นมีกระดาษคาร์บอนในตัว จำนวน 300 กล่อง
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ176,550 บาท
เลขที่โครงการ67308804
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง แบบมีแบบพิมพ์ ขนาด 7.5"x10" / แบบ 3 ชั้นมีกระดาษคาร์บอนในตัว จำนวน 300 กล่อง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด176,550 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่26 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
41.04 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่