ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,995,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280137
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา
จำนวน1
หน่วยนับชุด
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญามิถุนายน 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2567
การปฎิบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,995,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280137
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด 3,0894795576
E-mail สำหรับวิจารณ์ratkai@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,995,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280137
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา
วงเงินราคากลาง(บาท)4,882,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด 3,0894795576
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่15 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,995,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67280137
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา
วงเงินราคากลาง4,882,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร15 พฤษภาคม 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร23 พฤษภาคม 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร0 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด3,0894795576
ชื่อผู้ประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ4,995,000 บาท
เลขที่โครงการ67280137
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ชนิดพกพา
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด
บริษัท วิลเทค 168 โซลูชั่น จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด4,819,000 บาท
บริษัท วิลเทค 168 โซลูชั่น จำกัด4,845,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จำกัด4,819,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
99.60 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่