ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะศึกษาศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ250,000 บาท
เลขที่โครงการ67210158
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วน เฟิร์สแอร์ 2017248,000 บาท
ร้านศรีจันทร์แอร์257,000 บาท
บริษัท แฟรี่การไฟฟ้า1994258,500 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วน เฟิร์สแอร์ 2017248,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศอรวรรณ โสดาสร้อย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่