ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ123,478 บาท
เลขที่โครงการ67160264
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดจ้างเหมาบริการเติมฮีเลียมเหลวและตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องเอ็นเอ็มอาร์สเปกโทรมิเตอร์ ๔๐๐ MHz (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer: NMR)
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บรูเกอร์ สวิสเซอร์แลนด์ เอจี123,478 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศมาริษา มลอุทก
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่5 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่