ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ450,000 บาท
เลขที่โครงการ67160263
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาทำสีและตกแต่งรถบัสเหลือง (คุณจำปา)
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็น ๑๖๘ เอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็น ๑๖๘ เอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็น ๑๖๘ เอ็นจิเนียริ่ง 450,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศมาริษา มลอุทก
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่21 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่