ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ313,800 บาท
เลขที่โครงการ67160262
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 5 รายการ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส313,800 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส313,800 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศมาริษา มลอุทก
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่