ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ500,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67160252
ชื่อประกาศจัดซื้อเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดแสงวิสซิเบิล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ เครื่อง
วงเงินราคากลาง500,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะวิทยาศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์0823064571
ชื่อผู้ประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ500,000 บาท
เลขที่โครงการ67160252
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ชนิดแสงวิสซิเบิล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๕ เครื่อง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด499,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด499,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศละไมย์ แสนเหลา
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่