ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ139,552 บาท
เลขที่โครงการ67160250
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2 รายการ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท สาร์ท ปริ้นท์ แฟบริค จำกัด
บริษัท แซนต้า อ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท สาร์ท ปริ้นท์ แฟบริค จำกัด78,752 บาท
บริษัท แซนต้า อ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด60,800 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศมาริษา มลอุทก
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่26 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่