ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ500,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120194
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการโครงการจ้างเหมางานจัดงานสัมมนาเศรษฐกิจอีสาน (ISAN Insight Economic Forum) “ISAN Soft Power” ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน “อีสานใหม่ สู่สากล” ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นฯ
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญามิถุนายน 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบมิถุนายน 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ500,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120194
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างโครงการจ้างเหมางานจัดงานสัมมนาเศรษฐกิจอีสาน (ISAN Insight Economic Forum) “ISAN Soft Power” ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน “อีสานใหม่ สู่สากล” ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นฯ
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043 - 202267
E-mail สำหรับวิจารณ์kku-procurement@kku.ac.th, sirisun@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
307.30 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ500,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120194
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างเหมางานจัดงานสัมมนาเศรษฐกิจอีสาน (ISAN Insight Economic Forum) “ISAN Soft Power” ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน “อีสานใหม่ สู่สากล” ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นฯ
วงเงินราคากลาง(บาท)499,176.40 บาท
หมายเลขโทรศัพท์48138
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่11 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ500,000 บาท
เลขที่โครงการ67120194
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมางานจัดงานสัมมนาเศรษฐกิจอีสาน (ISAN Insight Economic Forum) “ISAN Soft Power” ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน “อีสานใหม่ สู่สากล” ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นฯ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ไฉไล เดคคอร์เรท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ไฉไล เดคคอร์เรท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)499,176 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ไฉไล เดคคอร์เรท แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)499,176 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่11 มิถุนายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศยกเลิก
ชื่อประกาศประกาศยกเลิกจ้างโครงการจ้างเหมางานจัดงานสัมมนาเศรษฐกิจอีสาน (ISAN Insight Economic Forum) “ISAN Soft Power” ขุมทรัพย์ขับเคลื่อน “อีสานใหม่ สู่สากล” ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นฯ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
วันที่ประกาศ13 มิถุนายน 2567
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่