ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ300,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120192
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจ้างโครงการจ้างเหมางานพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และบทความในรูปแบบข่าวเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ โครงการ ISAN Insight & Outlook ระยะที่ 11
จำนวน1
หน่วยนับงาน
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ300,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120192
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างจ้างโครงการจ้างเหมางานพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และบทความในรูปแบบข่าวเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ โครงการ ISAN Insight & Outlook ระยะที่ 11
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์0 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043 - 202267
E-mail สำหรับวิจารณ์kku-procurement@kku.ac.th, sirisun@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ300,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67120192
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างจ้างโครงการจ้างเหมางานพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และบทความในรูปแบบข่าวเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ โครงการ ISAN Insight & Outlook ระยะที่ 11
วงเงินราคากลาง(บาท)300,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์48138
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่31 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ300,000 บาท
เลขที่โครงการ67120192
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างโครงการจ้างเหมางานพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์และบทความในรูปแบบข่าวเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกระแสเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ โครงการ ISAN Insight & Outlook ระยะที่ 11
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
นางสาวรุจิมภัสร์ ก่อจิตวิศาล
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นางสาวรุจิมภัสร์ ก่อจิตวิศาล300,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นางสาวรุจิมภัสร์ ก่อจิตวิศาล300,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศิริอำไพ สุนารักษ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่31 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่