ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะนิติศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67110019
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการการพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัล ( LAW KKU Learning Management System : LMS)
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการไม่มี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญามิถุนายน 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบสิงหาคม 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศวิจิตรา เสมอสมัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะนิติศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67110019
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างการพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัล ( LAW KKU Learning Management System : LMS)
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะนิติศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์043-203588ต่อ14
E-mail สำหรับวิจารณ์swijit@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศวิจิตรา เสมอสมัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่28 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
1.18 MB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะนิติศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67110019
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างการพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัล ( LAW KKU Learning Management System : LMS)
วงเงินราคากลาง(บาท)5,000,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-203588ต่อ14
ชื่อผู้ลงประกาศวิจิตรา เสมอสมัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่19 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะนิติศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67110019
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัล ( LAW KKU Learning Management System : LMS)
วงเงินราคากลาง5,000,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร3 เมษายน 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร18 เมษายน 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะนิติศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-203588ต่อ14
ชื่อผู้ประกาศวิจิตรา เสมอสมัย
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่3 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานคณะนิติศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ5,000,000 บาท
เลขที่โครงการ67110019
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการพัฒนาระบบการเรียนรู้ดิจิทัล ( LAW KKU Learning Management System : LMS)
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท วีวาสนาดี จำกัด
บริษัท จีเอเบิล จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด
บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.เจริญภัณฑ์ธัญญกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลที อินโนเทค
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท วีวาสนาดี จำกัด2,950,000 บาท
บริษัท จีเอเบิล จำกัด(มหาชน)4,800,000 บาท
บริษัท เอ เดฟ โซลูชั่น พลัส จำกัด3,750,000 บาท
บริษัท ลานเกียร์ เทคโนโลยี จำกัด4,494,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ.เจริญภัณฑ์ธัญญกิจ4,900,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลที อินโนเทค5,000,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท วีวาสนาดี จำกัด2,950,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศวิจิตรา เสมอสมัย
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่