ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ170,000 บาท
เลขที่โครงการ67040924
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาจัดนิทรรศการและตกแต่งบู๊ธ เวทีและเครื่องเสียง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
นายอภิชาติธำรง คำมณี
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายอภิชาติธำรง คำมณี170,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายอภิชาติธำรง คำมณี170,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสว่าง รัฐวร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่17 พฤษภาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่