ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ16,050,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67040899
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอตรูโพลพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับงานทางด้านกลิ่นรส จำนวน 1 ชุด
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม 2567
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2567
คาดว่าจะมีการส่งมอบกันยายน 2567
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ16,050,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67040899
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอตรูโพลพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับงานทางด้านกลิ่นรส จำนวน 1 ชุด
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์26 มีนาคม 2567
สถานที่ติดต่องานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
E-mail สำหรับวิจารณ์romayu@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่21 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ16,050,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67040899
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอตรูโพลพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับงานทางด้านกลิ่นรส จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง(บาท)15,907,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่21 มีนาคม 2567
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ16,050,000.00 บาท
เลขที่โครงการ67040899
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอตรูโพลพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับงานทางด้านกลิ่นรส จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง15,907,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร2 เมษายน 2567
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร10 เมษายน 2567
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารกองคลัง
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่10 เมษายน 2567
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
ชื่อผู้ประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่4 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2567
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ16,050,000 บาท
เลขที่โครงการ67040899
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวลสารชนิดทริปเปิลควอตรูโพลพร้อมชุดเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติสำหรับงานทางด้านกลิ่นรส จำนวน 1 ชุด
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ชินเทค อินโนเวชั่น จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ชินเทค อินโนเวชั่น จำกัด 15,739,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ชินเทค อินโนเวชั่น จำกัด 15,739,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศมยุรี โรชาท์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 เมษายน 2567
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่