ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66100079
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศสาวิตรี มูลตรีภักดี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66100079
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR ซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์
E-mail สำหรับวิจารณ์
ชื่อผู้ลงประกาศสาวิตรี มูลตรีภักดี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่18 ตุลาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ750,000.00 บาท
เลขที่โครงการ66100079
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินราคากลาง(บาท)750,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์
ชื่อผู้ลงประกาศสาวิตรี มูลตรีภักดี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่30 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานคณะทันตแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ750,000 บาท
เลขที่โครงการ66100079
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด
บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัทไทยอารีย์น้ำพองก่อสร้างจำกัด
บริษัท สยามเมดิไวซ์ จำกัด
บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด748,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด748,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสาวิตรี มูลตรีภักดี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่1 พฤศจิกายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่