ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2566
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ258,000 บาท
เลขที่โครงการ66040697
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาประดับตกแต่งหัตถประติมากรรมพร้อมรื้อถอน
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
นายปรีชา การุณ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายปรีชา การุณ258,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
นายปรีชา การุณ258,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสว่าง รัฐวร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่4 พฤศจิกายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่