ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ133,315.00 บาท
เลขที่โครงการ65306854
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการไข่ไก่ เบอร์ 2 (บรรจุ 30 ฟอง/ถาด) น้ำหนัก 60-64กรัม/ฟอง,ไม่มีมูลไก่ติดมาด้วย จำนวน 38,090 ฟอง
จำนวน38090
หน่วยนับฟอง
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ133,315 บาท
เลขที่โครงการ65306854
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไข่ไก่ เบอร์ 2 (บรรจุ 30 ฟอง/ถาด) น้ำหนัก 60-64กรัม/ฟอง,ไม่มีมูลไก่ติดมาด้วย จำนวน 38,090 ฟอง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
คณะเกษตรศาสตร์133,315 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่5 พฤษภาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
163.33 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่