แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ210,816.00 บาท
เลขที่โครงการ65306183
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการน้ำตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง จำนวน 9,600 ถุง
จำนวน9600
หน่วยนับถุง
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ210,816 บาท
เลขที่โครงการ65306183
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง จำนวน 9,600 ถุง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)209,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
13.13 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่