แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ486,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306180
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการผ้า 2 ชั้นสีเขียว ขนาด 50X60 นิ้ว จำนวน 2,700 ผืน
จำนวน2
หน่วยนับผืน
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ486,000 บาท
เลขที่โครงการ65306180
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้า 2 ชั้นสีเขียว ขนาด 50X60 นิ้ว จำนวน 2,700 ผืน
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท วี.เค.การทอ จำกัด486,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่24 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
14.72 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่