แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ180,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306176
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการสติ๊กเกอร์ ขนาด 11x15 ซม. จำนวน 20,000 แผ่น
จำนวน20
หน่วยนับแผ่น
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ180,000 บาท
เลขที่โครงการ65306176
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ ขนาด 11x15 ซม. จำนวน 20,000 แผ่น
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ร้านโฟโต้อาร์ต180,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
11.98 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่