แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ499,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65306171
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการผ้าห่มขาวขนาด 65x90 นิ้ว จำนวน 1,000 ผืน
จำนวน1000
หน่วยนับผืน
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ499,000 บาท
เลขที่โครงการ65306171
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าห่มขาวขนาด 65x90 นิ้ว จำนวน 1,000 ผืน
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด499,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศรินทิพย์ คำสิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
12.69 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่