ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ1,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65280109
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่ายงบลงทุน
ชื่อรายการโครงการปรับปรุงพื้นอาคาร TE 05
จำนวน1
หน่วยนับโครงการ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างธันวาคม 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญาธันวาคม 2564
คาดว่าจะมีการส่งมอบพฤษภาคม 2565
การปฎิบัติสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ1,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65280109
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคาร TE 05
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่อคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด 3,0894795576
E-mail สำหรับวิจารณ์ratkai@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่19 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
6.69 MB
634.59 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ1,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65280109
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคาร TE 05
วงเงินราคากลาง(บาท)1,149,988.40 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด 3,0894795576
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่24 มีนาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ1,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65280109
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคาร TE 05 เลขที่ ทล.2/2565
วงเงินราคากลาง1,149,988 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร19 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร26 เมษายน 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารระบบ EGP
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร500 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043202403 กด3,0894795576
ชื่อผู้ประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่19 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยี
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ1,000,000 บาท
เลขที่โครงการ65280109
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคาร TE 05
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
หจก.ลลนาวัสดุก่อสร้าง
หจก.ติณธกาญจน์วิศวกรรมและบริการ
หจก.นันทชัยกิจรุ่งเรือง
บริษัท เอส.เอส.ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
หจก.ลลนาวัสดุก่อสร้าง869,013 บาท
หจก.ติณธกาญจน์วิศวกรรมและบริการ
หจก.นันทชัยกิจรุ่งเรือง944,444 บาท
บริษัท เอส.เอส.ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด938,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
หจก.ลลนาวัสดุก่อสร้าง869,013 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศรัชนี ไกยสวน
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
187.82 KB
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่