ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ150,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65240020
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการจัดซื้อกรงสัตว์ป่วยวิกฤต
จำนวน1
หน่วยนับชุด
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศยุพดี สุวรรณศร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักจัดการงานทั่วไป
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ150,000.00 บาท
เลขที่โครงการ65240020
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อจัดซื้อกรงสัตว์ป่วยวิกฤต
วงเงินราคากลาง(บาท)150,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์44916
ชื่อผู้ลงประกาศยุพดี สุวรรณศร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศราคากลาง ณ วันที่25 มกราคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะสัตวแพทยศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ150,000 บาท
เลขที่โครงการ65240020
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อกรงสัตว์ป่วยวิกฤต
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด150,000 บาท
บริษัท เอ็นเอ็นเอส อินเตอร์เทรด จำกัด171,200 บาท
บริษัท แมคโปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด175,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด150,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศยุพดี สุวรรณศร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่