ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ500,000 บาท
เลขที่โครงการ65180227
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดการทดลองตกผลึกแบบถึงกวน จำนวน 1 ชุด
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จำกัด
บริษัท ฟอร์ทิส เทรดดิ้ง จำกัด
หจก. พี.เอส.เอ. 21
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จำกัด497,550 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท วิสดอม อินเวนเตอร์ จำกัด497,550 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศพรรณี พันบุรี
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่5 เมษายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่