ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการจ้างเหมาบริการ
งบประมาณ160,000 บาท
เลขที่โครงการ65160174
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการจ้างเหมาบริการทัวร์ โครงการสัมมนาสาขาสถิติ ณ จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
นางสาวกาญจนา พุทธรักษ์
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ทราเวิล วันเดอส์ จำกัด158,400 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ทราเวิล วันเดอส์ จำกัด158,400 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศพิชญาฏา พิมพ์สิงห์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่