ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
  • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
    • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ341,600 บาท
เลขที่โครงการ65040687
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซื้อระบบผลิตสืืืืื่อด้านศิลปวัฒนธรรมสู่การเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
341,600.00341,600 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
341,600.00341,600 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศสว่าง รัฐวร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่15 กันยายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่