ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ1,126,218.85 บาท
เลขที่โครงการ65040649
แหล่งเงินเงินรายได้มหาวิทยาลัย
หมวดรายจ่าย
ชื่อรายการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นภายในอาคารหอพักนักศึกษา
จำนวน(ไม่ได้ตั้ง)
หน่วยนับ
ลักษณะงาน
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการ
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน 2565
คาดว่าจะลงนามในสัญญา
คาดว่าจะมีการส่งมอบ
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศจารุ ธีระสาร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ1,126,218.85 บาท
เลขที่โครงการ65040649
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR จ้างติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นภายในอาคารหอพักนักศึกษา
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
สถานที่ติดต่องานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
E-mail สำหรับวิจารณ์kku-procurement@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศจารุ ธีระสาร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่21 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ1,126,218.85 บาท
เลขที่โครงการ65040649
ชื่อประกาศประกาศราคากลางจ้างติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นภายในอาคารหอพักนักศึกษา
วงเงินราคากลาง(บาท)1,172,451.31 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
ชื่อผู้ลงประกาศจารุ ธีระสาร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่21 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ1,126,218.85 บาท
เลขที่โครงการ65040649
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นภายในอาคารหอพักนักศึกษา
วงเงินราคากลาง1,172,451 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร21 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร28 มิถุนายน 2565
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารกองคลัง
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร500 บาท
หมายเลขโทรศัพท์043-202058
ชื่อผู้ประกาศจารุ ธีระสาร
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่21 มิถุนายน 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2565
คณะ/หน่วยงานกองคลัง
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ1,126,219 บาท
เลขที่โครงการ65040649
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นภายในอาคารหอพักนักศึกษา
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ขอนแก่นวิศวกรรมการไฟฟ้า (1998) จำกัด952,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝั่งไทย955,000 บาท
บริษัท สาธุดีไซน์ จำกัด976,200 บาท
บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริคแอนด์บิ้ลด์ จำกัด989,258 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งใหญ่การโยธา990,720 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นที รวมช่าง1,078,900 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเสดดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น1,088,880 บาท
บริษัท มิ่งขวัญวิศวกรรม จำกัด1,098,900 บาท
บริษัท เจ-บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด1,111,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง 1,122,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ขอนแก่นวิศวกรรมการไฟฟ้า (1998) จำกัด952,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศจารุ ธีระสาร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2565
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่