ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ64360110
แหล่งเงินเงินงบประมาณ ม.ในกำกับ
หมวดรายจ่ายค่าสิ่งก่อสร้าง
ชื่อรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จำนวน 1 รายการ
จำนวน1
หน่วยนับรายการ
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญาพฤษภาคม 2564
คาดว่าจะมีการส่งมอบตุลาคม 2564
การปฎิบัติ
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศร่าง TOR
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ64360110
ชื่อประกาศประกาศร่างขอบเขตงาน TOR การประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จำนวน 1 รายการ
จำนวนวันที่รับฟังคำวิจารณ์3 วัน
วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์29 เมษายน 2564
สถานที่ติดต่อกองบริหารงานคณะ งานยุทธศาสตร์และการคลัง หน่วยพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 เบอร์ภายใน 49815 เบอร์มือถือ 0611540904
E-mail สำหรับวิจารณ์thanha@kku.ac.th
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่26 เมษายน 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ64360110
ชื่อประกาศประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จำนวน 1 รายการ
วงเงินราคากลาง(บาท)10,043,789.97 บาท
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 ภายใน 49815 เบอร์มือถือ 0611540904
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่30 เมษายน 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ10,000,000.00 บาท
เลขที่โครงการ64360110
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาการจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จำนวน 1 รายการ
วงเงินราคากลาง10,043,790 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร30 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร18 พฤษภาคม 2564
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารกองบริหารงานคณะ งานยุทธศาสตร์และการคลัง หน่วยพัสดุ
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่12 พฤษภาคม 2564
ราคาค่าเอกสาร25,000 บาท
หมายเลขโทรศัพท์เบอร์ที่ทำงาน 042-415615 ภายใน 49815 หรือเบอร์มือถือ 06-11540904
ชื่อผู้ประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่30 เมษายน 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2564
คณะ/หน่วยงานวิทยาเขตหนองคาย
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
   • วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทรายการจ้าง
งบประมาณ10,000,000 บาท
เลขที่โครงการ64360110
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ วิทยาเขตหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จำนวน 1 รายการ
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
บริษัท ชาร์ค จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวน ชาน บ้าน
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท ชาร์ค จำกัด8,537,221 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวน ชาน บ้าน7,789,000 บาท
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวน ชาน บ้าน7,789,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศธนิ หาโคตร
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่