ประกาศราคากลาง

รายละเอียดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2563
คณะ/หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,284,000.00 บาท
เลขที่โครงการ63260029
แหล่งเงินทุนอุดหนุนโครงการ ประเภท Basic Research Fund
หมวดรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น
ชื่อรายการชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนเเบบ 20 หลุม จำนวน 1 ชุด
จำนวน1
หน่วยนับชุด
ลักษณะงานเสร็จในปี
รายละเอียดคุณลักษณะ/รูปแบบรายการมี
ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างกันยายน 2564
คาดว่าจะลงนามในสัญญากันยายน 2564
คาดว่าจะมีการส่งมอบมกราคม 2565
การปฎิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีจำเพาะเจาะจง
ชื่อผู้ลงประกาศศิริวรรณ งามเจริญวงศ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ไฟล์ประกาศ
ชื่อไฟล์
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ เผยแพร่
ประกาศราคากลาง
ปีงบประมาณ2563
คณะ/หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,284,000.00 บาท
เลขที่โครงการ63260029
ชื่อประกาศประกาศราคากลางซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนเเบบ 20 หลุม จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง(บาท)1,284,000.00 บาท
หมายเลขโทรศัพท์0802391725
ชื่อผู้ลงประกาศศิริวรรณ งามเจริญวงศ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศราคากลาง ณ วันที่20 สิงหาคม 3107
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ2563
คณะ/หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,284,000.00 บาท
เลขที่โครงการ63260029
ชื่อประกาศประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนเเบบ 20 หลุม จำนวน 1 ชุด
วงเงินราคากลาง1,284,000 บาท
วันที่ขาย/รับเอกสาร
วันที่สิ้นสุดขาย/รับเอกสาร
สถานที่ติดต่อ/รับเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
วันชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม/ชี้แจงสถานที่
ราคาค่าเอกสาร
หมายเลขโทรศัพท์0981694358
ชื่อผู้ประกาศศิริวรรณ งามเจริญวงศ์
ตำแหน่งผู้ประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่19 สิงหาคม 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา/ได้รับคัดเลือก
ปีงบประมาณ2563
คณะ/หน่วยงานคณะเกษตรศาสตร์
วิธีการจัดหา
 • การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
  • วิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทรายการซื้อ
งบประมาณ1,284,000 บาท
เลขที่โครงการ63260029
ชื่อประกาศประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์โปรตีนเเบบ 20 หลุม จำนวน 1 ชุด
รายชื่อผู้รับเอกสาร
รายชื่อ
รายชื่อผู้เสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายชื่อราคาที่เสนอ
บริษัท เอส.เอ. (ขอนแก่น) จำกัด1,284,000 บาท
ชื่อผู้ลงประกาศศิริวรรณ งามเจริญวงศ์
ตำแหน่งผู้ลงประกาศนักวิชาการพัสดุ
ประกาศเมื่อวันที่1 กันยายน 2564
ไฟล์ประกาศ
หมายเหตุ/เพิ่มเติม
เผยแพร่ประกาศ เผยแพร่